Relacja z Konferencji Wzrost Zboru Naszym Celem 2014

Notatka z wydarzenia

Za nami pierwsza z cyklu „Forum Wzrostu Kościoła”, konferencja pod tytułem „Ciągły wzrost Zboru naszym celem”. Głównym mówcą był pastor Johannes Justus z Hanoweru, przewodniczący niemieckiego Związku Kościołów Zielonoświątkowych (BFP). W dyskusji podsumowującej wzięli udział: dr Sebastian Smolarz – wykładowca Starego Testamentu na EWST i pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu; Jacek Zatykapastor i założyciel Zborów Kościoła Zielonoświątkowego w Kamiennej Górze, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach; Adam Piątkowski – pastor Zboru „Wrocław dla Jezusa”. W konferencji wzięło udział 70 osób z kilku zborów.

Pierwszy cykl wykładów dotyczył kształtowania charakteru i jakości chrześcijańskich liderów, mówca opierał się na biblijnym przykładzie życia Józefa, podkreślając dochodzenie do dojrzałości w różnych fazach życia. W drugiej części konferencji wykładowca przedstawił mechanizmy prowadzące do rozwoju Zboru skupiając się na kluczowych etapach w przechodzeniu od grupy pięćdziesięcioosobowej do osiemdziesięcioosobowej i warunkach koniecznych do spełnienia w celu dalszego wzrostu. Konferencję podsumowano w krótkim panelu dyskusyjnym z udziałem wspomnianych wyżej pastorów, dyskutanci wskazali na aktualność i praktyczny wymiar prezentowanych wcześniej wykładów, konieczność ciągłej pracy teologicznej i kształtowania charakteru nowych liderów.

Wykłady już dostępne w zakładce O konferencji.

Komentarze